Sökning

Dataskyddsbeskrivning

1a. Registeransvarig

 • Nationalbiblioteket
 • Biblioteksnättjänster
 • PB 15 (Unionsgatan 36)
 • 00014 Helsingfors universitet
 • Telefon: 02941 911

1b. Uppgiftsskyddsombud

 • Lotta Ylä-Sulkava, Helsingfors universitet
 • E-post: tietosuoja(at)helsinki.fi

2. Ansvarsperson för registerärenden

 • Erkki Tolonen, utvecklingschef
 • Biblioteksnättjänster
 • Nationalbiblioteket
 • PB 15 (Unionsgatan 36)
 • 00014 Helsingfors universitet
 • Telefon: 050 576 2869
 • E-post: erkki.tolonen(at)helsinki.fi

3. Registrets namn

Finna-tjänstens register över kunduppgifter

4. Ändamålet med hanteringen av personuppgifter och grund för hanteringen

Personuppgifterna hanteras för att upprätthålla kunduppgifternas entydighet och identifiera användarna som loggar in på Finna-tjänsten. Personuppgifterna hanteras också i syfte att erbjuda användarna kundfunktioner och individualiserade tjänster med hjälp av Finna. Ett exempel på en individualiserad tjänst är sökbevakningen som skickar kunden e-postmeddelanden om nya poster i sökningen. Uppgifterna hanteras för produktionen av tjänsten vid Nationalbiblioteket (registeransvarig) och CSC – IT-centret för vetenskap (uppgiftshanterare).

Därtill hanteras användarnas personuppgifter för att följa upp tjänstens användning med ett analyssystem. Systemet som används för användaranalyserna är konfigurerat så att användarens IP-adress anonymiseras. Det sker genom att IP-adressens två sista oktetter nollas. Analyssystemet används på servern vid CSC – IT-centret för vetenskap så att spårningsinformationen inte kommer utanför den säkra miljön.

När användaren besöker denna webbtjänst sparas informationen om händelsen (bl.a. IP-adressen) tillfälligt för hantering.

Grunden för hanteringen är den registeransvarigas berättigade intresse.

5. Uppgifter i registret

Användarens basuppgifter

 • Användarnamn
 • Användarspråk
 • Namn
 • Relation till läroanstalten eller organisationen
 • E-postadress
 • Bibliotekskortens uppgifter

Uppgifter som sparas för individualiserade funktioner

 • Användarens personliga inställningar
 • Favoriter
 • Taggar
 • Kommentarer
 • Recensioner
 • Reserveringar
 • Lån
 • Avgifter
 • Poster som sparats i bokhyllan
 • Material som sparats i Mitt material
 • Tidskrifter som sparats i Mina tidskrifter

Uppgifter som sparas i analyssystemet för analys av användningen

 • Anonymiserad IP-adress (anonymiseringen sker genom att IP-adressens två sista oktetter nollas)
 • Webbläsarens typ och version (t.ex. Internet Explorer 11)
 • Webbläsarens språkversion (t.ex. svenska)
 • Operativsystem (t.ex. Windows 10)
 • Enhetens märke, typ och modell
 • Skärmtyp
 • Insticksprogram (t.ex. Flash, Java)
 • URL-referens (senast besökt sida)
 • Sidladdningar
 • Klickningar
 • Land, region och stad som begäran skickades från
 • Sökord
 • Använda filter (facetter)
 • Sökningens typ och mål (Solr, PCI, EDS, Summon)
 • Besökta posters format
 • Besökta posters källa
 • Är den besökta posten tillgänglig på nätet

6. Lagenliga informationskällor

Personuppgifternas fås från kundregistren vid kundernas hemorganisationer eller användaren sparar själv sina uppgifter i Finna-tjänsten. Uppgifterna för individualiserade funktioner sparar användaren själv.

7. Hantering och skydd av känsliga personuppgifter

Känsliga personuppgifter behandlas inte i Finna-tjänsten.

8. Personuppgifternas förvaringstid och radering av onödiga personuppgifter

Användarens personuppgifter sparas i Finna-tjänsten tills det har gått 18 månader från senaste inloggning eller användaren avslutar sitt konto.

9. Automatiskt beslutsfattande och profilering

Tjänsten innehåller inte automatiserat beslutsfattande eller profilering i samband med personuppgifterna.

10. Lagenlig överföring av uppgifter

Tjänsten hanterar uppgifter som överförs vid användning av bibliotekssystemets tjänstegränssnitt. Uppgifterna behandlas vid utförande av och bläddring i lån, förnyelser, reserveringar och avgifter. Personuppgifterna förmedlas till bibliotekssystemet, där bibliotekssystemets administratör ansvarar för behandlingen av dem.

11. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte.

12. Dataskyddsprinciper

Uppgifterna sparas enbart i elektroniskt format. Endast systemets administratörer har åtkomst till uppgifterna. Administratörerna identifieras med användarnamn och lösenord.

13. Rätt till insyn

För att kontrollera vilka personuppgifter om användaren tjänsten har insamlat, ska användaren kontakta tjänstens administratör Nationalbiblioteket på Finna.fi-webbplatsens blankett för feedback https://finna.fi/Feedback/Home.

14. Rätt att kräva korrigering eller radering av uppgifter

Användaren kan när som helst radera sina uppgifter från Finna genom att avsluta sitt konto. Om det finns fel i personuppgifterna som överförts från användarens hemorganisation, ska användaren kontakta sin hemorganisation. Vid behov kan användaren kontakta tjänstens administratör Nationalbiblioteket på Finna.fi-webbplatsens blankett för feedback https://finna.fi/Feedback/Home.

15. Övriga rättigheter som gäller hanteringen av personuppgifter

Användaren har rätt att be dataombudsmannen bedöma om tjänstens funktioner är lagenliga (tietosuoja@om.fi).