Sökning

Om Fredrikabiblioteken

Fredrikabiblioteken

De elva Fredrikakommunerna finns längs västkusten i Österbotten, Finland. Kommunerna är tvåspråkiga med svenska som majoritetsspråk, och det totala befolkningsantalet är ca 100.000.

Dessa kommuner ingår i Fredrikasamarbetet:

 • Jakobstad
 • Korsholm
 • Korsnäs
 • Kristinestad
 • Kronoby
 • Larsmo
 • Malax
 • Nykarleby
 • Närpes
 • Pedersöre
 • Vörå

Därför samarbetar vi

Fredrikasamarbetet inleddes år 1992 och ger biblioteken möjlighet till mångsidigt utbud och verksamhet:

 • tillgång till drygt 1 000 000 böcker i 11 kommunala bibliotek
 • tillgång till e-böcker och ljudböcker
 • enkelt att fjärrlåna mellan biblioteken
 • samköp
 • gemensamma riktlinjer
 • gemensam kompetensutveckling
 • konkret samarbete över kommungränserna
 • bibliotekens verksamhet når fler människor
 • samarbete leder till ökad kontakt och kunskap

Namnet Fredrika

När bibliotekssamarbetet inleddes inspirerade Fredrika Runebergs strävanden, och hon fick namnge det nya nätverket. Fredrika Charlotta f. Tengström (1807-1879) föddes i Stadsgården i Jakobstad. Fredrika gifte sig sedermera med Johan Ludvig Runeberg år 1831 och de fick tillsammans 6 söner. Utöver rollen som mor och maka var Fredrika även författarinna. Läs mera om Fredrika Runeberg på Svenska Litteratursällskapets jubileumssida