Biblio ur bruk till 1.10.2022.

Sökning

Om Fredrikabiblioteken

Fredrikabiblioteken

De elva Fredrikakommunerna finns längs västkusten i Österbotten, Finland. Kommunerna är tvåspråkiga med svenska som majoritetsspråk, och det totala befolkningsantalet är ca 100.000.

Därför samarbetar vi

Fredrikasamarbetet inleddes år 1992 och ger biblioteken möjlighet till mångsidigt utbud och verksamhet:

  • tillgång till drygt 1 000 000 böcker i 11 kommunala bibliotek
  • tillgång till e-böcker och ljudböcker
  • enkelt att fjärrlåna mellan biblioteken
  • samköp
  • gemensamma riktlinjer
  • gemensam kompetensutveckling
  • konkret samarbete över kommungränserna
  • bibliotekens verksamhet når fler människor
  • samarbete leder till ökad kontakt och kunskap

Namnet Fredrika

När bibliotekssamarbetet inleddes inspirerade Fredrika Runebergs strävanden, och hon fick namnge det nya nätverket. Fredrika Charlotta f. Tengström (1807-1879) föddes i Stadsgården i Jakobstad. Fredrika gifte sig sedermera med Johan Ludvig Runeberg år 1831 och de fick tillsammans 6 söner. Utöver rollen som mor och maka var Fredrika även författarinna. Läs mera om Fredrika Runeberg på Svenska Litteratursällskapets jubileumssida

Ledningsgruppen

Jakobstad: Leif Storbjörk

Korsholm: Maria Kronqvist-Berg

Korsnäs: Carola Bäckström

Kristinestad: Leena Eränen (tf.)

Kronoby: Katarina Kronlund

Larsmo: Beatrice Villman

Malax: Linnéa Engblom

Nykarleby: Anne-Lie Haglund (tf.)

Närpes: Magdalena Udd Ordförande

Pedersöre: Solveig Hortans

Vörå: Marina Sandström Viceordförande